{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *} {literal}

Home

Historische Voordeelmarkt

De Historische Vereniging Wormerveer organiseert op vrijdag 21 april  tot en met zondag 23 april 2017 in haar clubhuis haar inmiddels bekende Historische Voordeelmarkt.
Op velerlei verzoek ditmaal ook op zondag!
De ingang van ons clubhuis bevindt zich in de Steijnstraat, naast huisnummer 2.

De HVW verkoopt

 - een diversiteit aan tweedehands boeken over Wormerveer, de Zaanstreek en daar buiten
- prenten - (ansicht)kaarten
- in eigen beheer uitgegeven publicaties, waarbij de succesvolle nieuwe uitgaven 'Groeten uit Wormerveer' deel 4A en 4B (prijs euro 15,00 per stuk)
over de Wandelweg, de daaraan liggende straten van de Indische Buurt, de Warmoesstraat, de Hogeweg en Plein 13 uiteraard niet ontbreken. 

OPENINGSTIJDEN HISTORISCHE VOORDEELMARKT 

Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 april van 13.00 uur tot 17.00 uur 

De toegang is gratis!

Tentoonstelling Wormerveer Zuid

 

ZaanTV was donderdag aanwezig bij de tentoonstelling van de Historische Vereniging Wormerveer, die haar 15-jarige jubileum. In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de historie van Wormerveer-Zuid. Bezoeken kan tot en met zondag, van 13.00 - 17.00 uur. Locatie tentoonstelling: Duivenclubgebouwen, Noordsterweg 10-12 Wormerveer. Wilt u deze uitzending ook zien dat is mogelijk via onderstaande link:

 

Ook op dederde dag van onze tentoonstelling De Rijke Historie van Wormerveer' TENTOONSTELLING' had de Historische Vereniging niet te klagen over belangstelling. Vandaag bezochten maar liefst 191 mensen de tentoonstelling. De organisatie kreeg veel complimenten over de getoonde foto's en filmbeelden.

In het 'praathuis' raakte men onder het genot van een kopje koffie, thee of een wijntje niet uitgepraat. Men haalde herinneringen met elkaar op en begroette oude bekenden.

Hierbij een kleine impressie van de drukke, maar gezellige tweede dag. Het bezoekersaantal nadert inmiddels de 500!
Nog één dag kunt u de tentoonstelling bezoeken.
Locatie: clubgebouwen duivensportverenigingen, Noordsterweg
10-12, langs zwembad De Watering de bewegwijzering volgen.
openingstijden: van 13.00 uur tot 1700 uur.
Entree: euro 2,50 per persoon
Wanneer: zondag 26 maart 2017

Voor foto's van de bezoekers klik op onderstaande link

http://hvwormerveer.nl/index.php?page=tentoonstelling-wormerveer-zuid

HVW PAKT GROOTS UIT MET VIERING VIJFTIENJARIG BESTAAN

TENTOONSTELLING ‘DE RIJKE HISTORIE VAN WORMERVEER ZUID’

- Ter ere van haar derde lustrum organiseert de Historische Vereniging Wormerveer een tentoonstelling over de rijke historie van Wormerveer Zuid. Met name de Wandelweg, de daaraan liggende straten van de Indische Buurt, de Warmoesstraat, Plein 13 en de Hogeweg staan in de schijnwerpers. ...
Historische foto’s en filmbeelden tonen u het Wormerveer van weleer, terwijl ook de huidige situatie aan bod komt.
Wethouder Addy Verschuren van de gemeentelijke afdeling Monumenten verricht donderdag
23 maart 2017 de officiële opening


 

UITGAVE GROETEN UIT WORMERVEER deel 4B
Op donderdag 23 maart a.s., de openingsdag van de tentoonstelling, presenteert de HVW deel 4B
uit haar reeks ‘Groeten uit Wormerveer’. Prijs € 15,00.
Dit deel bevat historische foto’s van de oneven zijde van de Wandelweg en de daaraan liggende bovengenoemde straten. Het is het vervolg op deel 4A, waarin foto’s van de spoorzijde van de Wandelweg en de daaraan liggende straten van de Indische Buurt en Warmoesstraat zijn opgenomen.

VANAF HEDEN tot 23 MAART A.S. VOORINSCHRIJVEN DEEL 4B
Wilt u verzekerd zijn van een exemplaar? Schrijft u zich dan nu in.
Bij voorinschrijving krijgt u € 1,50 korting op de verkoopprijs en betaalt u € 13,50. Daarna bedraagt de prijs van deze uitgave € 15,00 (exclusief € 3,95 verzendkosten).
U kunt voorinschrijven
- bij de penningmeester tel. 075- 617 5510
- bij de penningmeester per e-mail penningmeester@hvwormerveer.nl onder vermelding van uw naam en adres
- in ons clubhuis (ingang via de Steijnstraat in Wormerveer, naast huisnummer 2) op de dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur

Genoemde uitgaven zijn tijdens de tentoonstelling uiteraard ook verkrijgbaar.
Na de tentoonstelling kunt u hiervoor ook terecht bij onze vaste verkooppunten Herenkapsalon D. Sluijs, Zaanweg 71 en Rokersspeciaalzaak P. Bakker, Zaanweg 124c in Wormerveer.

ONS CLUBHUIS IS OP VRIJDAG 24 MAART I.V.M. DE TENTOONSTELLING GESLOTEN.

Locatie tentoonstelling:
Duivenclubgebouwen, Noordsterweg 10-12,Wormerveer (langs zwembad De Watering en dan de bewegwijzering volgen)
Entree:
euro 2,50 per persoon
Wanneer:
donderdag 23 maart tot en met zondag 26 maart
Openingstijden:
Dagelijks van 13.00 uur tot 17.00 uur


‘GROETEN UIT WORMERVEER’ DEEL 4A VANAF 13 JANUARI WEER VERKRIJGBAAR!!!

Verdere informatie vindt u op onderstaande pagina.

http://hvwormerveer.nl/index.php?page=nieuws

Monumentenstatus begraafplaats West in Wormerveer

Zaanstad wijst de algemene begraafplaats West in Wormerveer aan als monument. Toen de begraafplaats in 1867 werd aangelegd bestond de omgeving uit weilanden en sloten. Met de groei van Wormerveer is de begraafplaats in de loop van de 20ste eeuw geheel ingesloten door bebouwing. Het is nu herkenbaar als hoog opgaande groensingel die beeldbepalend is in het centrum van Wormerveer. Met het aanwijzen van de begraafplaats als gemeentelijk monument kunnen de historische waarden van het terrein en verschillende graven worden behouden. De begraafplaats is de laatste rustplaats van (bekende) lokale en regionale ondernemers en industriëlen, burgemeesters, notabelen en arbeiders uit de vele fabrieken in de omgeving.

Op verzoek van de Historische Vereniging Wormerveer is de waarde van deze historische begraafplaats onderzocht en beschreven. Het terrein is beoordeeld op basis van een zestal criteria: architectuurhistorische waarde, cultuurhistorische waarde, stedenbouwkundige waarde, gaafheid, zeldzaamheid en fysieke kwaliteit. Hieruit bleek dat het een voor Zaanstad bijzonder terrein betreft. De begraafplaats is als dorpsbegraafplaats aangelegd in de 19e eeuw. Bijzonder is de sobere (Doopsgezinde) grafcultuur van de Zaanstreek. Daarnaast is het terrein is van belang als verwijzing naar de lokale geschiedenis van Wormerveer. Na een periode van verminderde aandacht voor dit terrein heeft de vereniging zich vanaf 2004 ingezet het terrein te onderhouden en de waardevolle structuren en graven voor verder verval te behoeden. Met een monumentenstatus blijft de begraafplaats behouden en worden de financieringsmogelijkheden voor behoud en restauratie van het graven vergroot.

Het ontstaan

Aan het einde van de Marktstraat is één van de vier begraafplaatsen aangelegd in 1867. Vooruitlopend op de begrafeniswet van 1869 die begraven in de stad of dorp verbood, is het terrein destijds buiten het dorp geplaatst. Een van de bekendste hiervan is het familiegraf van de familie Laan, een ondernemersfamilie die een grote invloed had in veel bedrijven in de Zaanstreek. De familie Laan had oog voor het welzijn van de Wormerveerse bevolking, wat onder meer blijkt uit hun bijdrage voor de aanleg van de begraafplaats. De begraafplaats is nog altijd in gebruik, het eigendom ligt bij de gemeente Zaanstad. 

 

WIJ ZOEKEN NIEUWE LEDEN!

Door lid te worden helpt u ons bij onze activiteiten de geschiedenis van Wormerveer en West-Knollendam te behouden en door te geven aan een volgende generatie. 

WAT KRIJGT U ALS LID VAN DE HVW?
Jaarlijks drie uitgaven van ons ‘wereldberoemde’ tijdschrift  WORMERVEER WELEER
en drie Nieuwsbrieven, met  nieuws over onze activiteiten.
De contributie bedraagt  € 18.50 per jaar.

BENT U AL LID?
Dan kunt u ons steunen door een nieuw lid aan te brengen of iemand een jaar-lidmaatschap cadeau te geven. 

(WELKOMST)GESCHENK
In bovenstaande gevallen geeft de HVW u als beloning een in eigen beheer uitgegeven boek.

Leden kunnen ook kiezen voor een eenmalige korting van € 2.50 op de contributie.

AANMELDEN
kan door € 18,50 over te maken naar ons rekeningnummer:  

NL88 RABO 0394 910 885 t.n.v. De Historische Vereniging Wormerveer,  onder vermelding van uw naam en adres.

Ook kunt u zich nu online aanmelden. Klik op onderstaande link en vul het aanmeldingsformulier in.

Online lid worden


Wij begroeten u graag als nieuw lid!

ANBI

De HVW heeft sinds kort de ANBI-status. Verdere informatie vindt u onder de knop CONTACT

De HVW website is een belangrijke informatie- en communicatiekanaal voor een ieder die geïnteresseerd is in Wormerveer en haar geschiedenis. Naast veel nieuws en wetenswaardigheden kunt u hier ook terecht voor aanmelding als lid en bestellen van artikelen als publicaties en foto’s. Ook kunt u reageren op verschenen artikelen of vragen stellen over de vereniging of de Wormerveerse historie.

 

Waarom de Historische Vereniging Wormerveer? 


Geruime tijd voor de viering van het 500-jarig bestaan van Wormerveer als dorpsgemeenschap in 2003, kwamen een aantal betrokken Wormerveerders met het initiatief om ter gelegenheid van dit heuglijke feit een boekwerk uit te geven over de historie van dit Zaandorp. Omdat echter de voorbereidingstijd te kort bleek om dit boek te presenteren in het feestjaar, is dit idee losgelaten en hebben de initiatiefnemers zich gericht op het oprichten van een historische vereniging.

Najaar 2002 was een en ander een feit en ging de kersverse vereniging van start met als belangrijkste doelstelling het blootleggen en openbaar maken van de geschiedenis van Wormerveer in de ruimste zin van het woord. De viering van Wormerveer 500, een half jaar later, legde de vereniging geen windeieren en zo kon nauwelijks een jaar na oprichting het 400e lid genoteerd worden. Tijdens dit feestjaar manifesteerde de vereniging zich ook middels een tentoonstelling, de presentatie van het eerste periodiek en de uitgave van een prent. Een flink aantal actieve leden vonden elkaar binnen enkele werkgroepen (zie ook: HVW werkgroepen) welke verantwoordelijk zijn voor een aantal activiteiten of evenementen. Anno 2014 telt de HVW 14 werkgroepen.

Inmiddels heeft de vereniging aangetoond in een belangrijke behoefte te voorzien en schommelt het ledental rond de 800. Binnen de Wormerveerse gemeenschap is de HVW een belangrijke factor en ook buiten haar werkgebied is zij een niet te onderschatten gesprekspartner wanneer het over zaken als Zaans erfgoed gaat. Als hoogtepunten van de afgelopen jaren mogen onder meer genoemd worden de overzichtstentoonstelling over de schilder/graficus Gerrit de Jong, de adoptie van de Oude Begraafplaats, de presentatie van het Wormerveers Monumentenboek, de adviserende rol bij het aanvullen van de gemeentelijke monumentenlijst en de terugkeer van de Wateringse Brug.

Lid worden?

Aanmeldingen: 

per e-mail:  penningmeester@hvwormerveer.nl of telefonisch 075 - 617 55 10

Contributie per jaar € 18,50.
Bankrekeningnummer: NL88 RABO 0394 910 885 t.n.v. De Historische Vereniging Wormerveer,  onder vermelding van uw naam en adres.
Volgende pagina: Statuten HVW